<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
Rozptylové studie

<< Zpět na Životní prostředí

Rozptylové studie

Rozptylové studie vycházejí ze zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a nařízení vlády č. 597/2006 Sb., kterým jsou stanoveny imisní limity a způsob hodnocení kvality ovzduší. Studie jsou zpracovávány na základě metodiky SYMOS´97 (pro bodový, plošný a liniový typ zdroje), případně modelem AEOLIUS pro výpočet vlivu mobilních zdrojů v hlubokých městských uličních kaňonech (viz nařízení vlády č. 597/2006 Sb., doplněné nařízením vlády č. 42/2011 Sb.).

Typické výstupy rozptylových studií:

  • mapy a tabulkové přehledy imisních koncentrací emitovaných škodlivin v požadovaném členění
  • imisní koncentrace škodlivin ve zvolených bodech dotčeného území
  • rozdílové mapy imisemi dotčeného území s vyznačením imisní zátěže škodlivinami před a po realizaci stavebního záměru
  • vyhodnocení dopadu znečištění ovzduší na dotčená sídla pro více uvažovaných variant (při vícevariantním návrhu stavebního záměru)
  • další dle požadavků objednatele