SYSTÉM ŘÍZENÍ

SYSTÉM ŘÍZENÍ

ISO

Společnost má od roku 2016 zavedený, udržovaný a certifikovaný integrovaný systém managementu řízení
v souladu s požadavky evropských norem pro systémy řízení kvality

ČSN EN ISO 9001 – Systém managementu kvality

ČSN EN ISO 14001 – Systém environmentálního managementu kvality

ČSN ISO 45001 – Systém managementu BOZP

Systém je certifikován Technickým a zkušební ústavem Praha, což je Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu.