NAŠE SLUŽBY

NAŠE SLUŽBY

Činnosti během realizace a provozování staveb

Kompletní stavební dozor investora při výstavbě včetně inženýrské činnosti

Činnost koordinátora BOZP během realizace stavby

Činnost auditora bezpečnosti pozemních komunikací – zajišťujeme provedení bezpečnostní inspekce na již provozovaných komunikacích

Diagnostika vozovek zahrnuje inventarizaci jejich poruch, identifikaci konstrukčních vrstev, zjištění jejich únosnosti, objasnění příčin poruch a vypravování návrhu opravy konstrukce vozovky

Monitoring staveb po uvedení do provozu – geodetický a geotechnický monitoring, monitoring nosných konstrukcí

Činnosti během přípravy staveb

Expertízy dopravních staveb za účelem technického a ekonomického posouzení projektových dokumentací

Projektová dokumentace dopravních staveb od studií až po realizační dokumentaci

Projekty městských dopravních staveb

Projekty velkých dálničních staveb

Vypracování projektu v systému BIM

Hlukové studie

Rozptylové studie

Činnost auditora bezpečnosti pozemních komunikací – zajišťujeme zpracování auditů bezpečnosti projektů dopravních staveb

Činnost koordinátora BOZP – vypracování plánu BOZP ve fázi přípravy stavby

Ve spolupráci s ostatními společnostmi ve skupině nabízíme

Pozemní komunikace
Dozorování staveb