<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
Hlukové studie

<< Zpět na Životní prostředí

Hlukové studie

Hlukové studie analyzují návrhy staveb, hodnotí jejich vliv na životní prostředí a navrhují protihluková opatření. Pro výpočty hlukové zátěže a pro modelování stávajících a budoucích hlukových poměrů je využíván program SoundPLAN (www.soundplan.com).

Hlukové studie vycházejí ze zpracovávané projektové dokumentace staveb a využívají další relevantní podklady, především digitální mapy terénu (ZABAGED).

Typickými výstupy studií jsou:

  • mapy hlukové zátěže dotčeného území ve volitelné výšce nad terénem (v denní a noční době)
  • hluková zátěž ve stanovených kontrolních bodech (ve zvolených výškách nad terénem), hluková zátěž na fasádách vícepodlažních budov (v úrovni jednotlivých pater)
  • grafické zobrazení hlukové zátěže ve zvolených terénních řezech
  • variantní návrhy protihlukových opatření
  • návrhy protihlukových stěn (délka, výška, hluková odrazivost)
  • srovnávací mapy rozdílů hlukové zátěže před a po realizaci protihlukových opatření
  • další dle požadavků objednatele