<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
Činnost koordinátora BOZP

<< Zpět na Realizace a provozování staveb

Činnost koordinátora BOZP

Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (11 činností v příloze č. 5), nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP zpracování plánu BOZP pro fázi realizace na takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů, u kterých jsou přesaženy následující limity objemu staveb:

  • u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den
  • u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

Společnost Enviroad nabízí činnost koordinátora BOZP a to jak v procesu přípravy stavby, tak i při její realizaci.