<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
Činnost auditora bezpečnosti pozemních komunikací

<< Zpět na Realizace a provozování staveb

Činnost auditora bezpečnosti pozemních komunikací

Audit bezpečnosti pozemních komunikací je účinný nástroj, jehož prováděním je možné výrazně zvýšit bezpečnostní úroveň dopravních projektů. Je to nástroj prevence nehodovosti aplikovaný při přípravě, projektování a realizaci dopravních staveb. Na základě podkladů dodaných investorem (objednatelem auditu) auditor hodnotí projekt z hlediska bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Auditor zpracuje zprávu o vypracování auditu dle platné metodiky, v níž popíše zjištěná bezpečnostní rizika a doporučení k jejich řešení. K těmto rizikům pak vyhotoví ve spolupráci s objednatelem tzv. Hodnotící listy, v nichž se objednatel vyjádří ke způsobu zapracování jednotlivých doporučení auditora.

Bezpečnostní inspekce je systematická kontrola stávajících pozemních komunikací, prováděná certifikovaným auditorem za účelem identifikace nedostatků a rizikových faktorů, které mohou zhoršovat následky dopravních nehod nebo přispívat ke vzniku dopravních nehod. Cílem Bezpečnostní inspekce je navrhnout opatření vedoucí k odstranění či zmírnění identifikovaných nedostatků a rizikových faktorů.