<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
Expertízy dopravních staveb

<< Zpět na Projektová příprava

Expertízy dopravních staveb

Expertízy dopravních staveb jsou pro objednatele vypracovávány za účelem technického a ekonomického posouzení projektových dokumentací. Tyto práce zajišťuje společnost týmem zkušených autorizovaných inženýrů, kteří zpracovávali projektovou dokumentaci dopravních staveb od studií až po realizační dokumentaci a to jak městských tak i velkých dálničních staveb.

Pro objednatele je nejvýhodnější zadávat zpracování expertíz současně se zahájením projektových prací, protože podněty experta mohou být průběžně zapracovávány a odpadá riziko přepracovávání projektů.