<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
Zaměření a služby

Zaměření a služby

Společnost ENVIROAD s.r.o. se specializuje na silniční stavby. V návaznosti na jejich přípravu a realizaci provádí:

 • posuzování vlivu staveb na životní prostředí v rámci procesu EIA a SEA
 • rozptylové studie
 • hlukové studie
 • hlukové mapy
 • dopravní průzkumy
 • diagnostiku vozovek
 • expertízy dopravních staveb
 • projektování dopravních staveb
 • monitoring staveb
 • činnost auditora bezpečnosti pozemních komunikací
 • výkon stavebního dozoru investora na dopravních stavbách
 • činnost koordinátora BOZP