<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
D35 hranice okresu Šumperk – Mohelnice

<< Zpět na Projektování dopravních staveb

D35 hranice okresu Šumperk – Mohelnice

Realizační dokumentace stavby

Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Objednatel:
STRABAG a.s.

Investiční náklady stavby:
171 176 281,16 Kč bez DPH

Termín zpracování:
04/2016 – 10/2017

Popis díla:
Předmětem stavby byla oprava krytu vozovky silnice I. třídy I/35 a I/44 a dálnice D35, větví MÚK Mohelnice-střed, Mohelnice-jih a částečně MÚK Loštice. Součástí stavby byla také oprava dešťové dálniční kanalizace (vpustí a poklopů šachet). Dále byla v rámci stavby provedena výměna a doplnění záchytných a vodicích bezpečnostních zařízení, zřízení nových či prodloužení stávajících přejezdů SDP, obnova a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení. Celková délka úseku byla 7,079 km v šířkové kategorii S 22,5/100.