<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
Tramvajové mosty ul. Plzeňská

<< Zpět na Koordinátor BOZP

Tramvajové mosty ul. Plzeňská

Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi

Investor:
Statutární město Ostrava

Objednatel:
Statutární město Ostrava

Investiční náklady stavby:
76 473 249,40 Kč bez DPH

Termín zpracování:
01/2017 – 12/2017

Popis díla:
Předmětem stavby byla výstavba dvou nových dvoukolejných tramvajových mostů v místě původních, které byly v rámci stavby zdemolovány. Dále byly prováděny úpravy tramvajových tratí, napájecích a trakčních kabelů, sdělovacích vedení, inženýrských sítí, vozovek a chodníků. Stavba byla prováděna za provozu nad tratí SŽDC, tramvajovou tratí a čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikací I. třídy.