<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
Silnice II/478 Ostrava – prodloužená ul. Mostní, I. etapa

<< Zpět na Hlukové studie

Silnice II/478 Ostrava – prodloužená ul. Mostní, I. etapa

Hluková studie

Investor:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz

Objednatel:
SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

Termín zpracování:
11/2015

Stupeň dokumentace:
dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Popis díla:
Hluková studie je vypracována jako aktualizace hlukové studie z roku 2008 a je součástí dokumentace DPS "Silnice II/478, prodloužená ulice Mostní, I. etapa". Jejím účelem je posouzení výhledového hlukového zatížení území v okolí stavby a návrh vhodných protihlukových opatření pro ochranu okolní zástavby a území, která vycházejí z protihlukových opatření navržených v rámci DÚR.