<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
Silnice I/67 Skřečoň – Bohumín – obchvat

<< Zpět na Hlukové studie

Silnice I/67 Skřečoň – Bohumín – obchvat

Hluková studie

Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4

Termín zpracování:
10/2013

Stupeň dokumentace:
projekt monitoringu hluku

Popis díla:
Hluková studie byla vypracována za účelem ověření účinnosti vybudovaných protihlukových stěn v rámci stavby "Silnice I/67 Skřečoň – Bohumín – obchvat". Dále pak k posouzení na délku návrhové období do roku 2040 a určení varovného stavu pro zjištění intenzity dopravy na I/67, která by vedla k překročení limitů hlukové zátěže za PHS. Silnice I/67 obchvat spojuje dálnici D1 se stávající silnicí I/67 a jejím hlavním cílem je odvedení tranzitní dopravy z centra Bohumína.