<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
Silnice I/58 Mošnov – obchvat, přepracování DÚR, IČ

<< Zpět na Hlukové studie

Silnice I/58 Mošnov – obchvat, přepracování DÚR, IČ

Hluková studie

Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4

Objednatel:
SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

Termín zpracování:
12/2016

Stupeň dokumentace:
dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

Popis díla:
Hluková studie je vypracována jako součást dokumentace pro územní rozhodnutí stavby "I/58 Mošnov – obchvat, přepracování DÚR, IČ". Jejím účelem je vyhodnocení hlukového zatížení území a zástavby v okolí původní trasy silnice I/58 a nově navrhované trasy silnice I/58.