<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
Silnice I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa

<< Zpět na Hlukové studie

Silnice I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa

Hluková studie

Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4

Objednatel:
SHP s.r.o., Bohunická 50, 619 00 Brno

Termín zpracování:
06/2017

Stupeň dokumentace:
dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

Popis díla:
Hluková studie je vypracována jako součást dokumentace pro územní rozhodnutí stavby "I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa". Jejím účelem je vyhodnocení hlukového zatížení území a zástavby v okolí navrhované trasy obchvatu a návrh vhodných protihlukových opatření.