<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
Dálnice D1, stavba 47092 Bohumín – státní hranice ČR/PR

<< Zpět na Hlukové studie

Dálnice D1, stavba 47092 Bohumín – státní hranice ČR/PR

Hluková studie

Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4

Termín zpracování:
04/2014

Stupeň dokumentace:
projekt monitoringu hluku

Popis díla:
Hluková studie byla vypracována za účelem ověření účinnosti vybudovaných protihlukových stěn v rámci stavby "Dálnice D47, stavba 47092 Bohumín – státní hranice ČR/PR". Dále pak k posouzení na délku návrhového období do roku 2025 a určení varovného stavu pro zjištění intenzity dopravy na dálnici D1 (dříve D47), která by vedla k překročení limitů hlukové zátěže za PHS. Dálnice D1 je svou stavbou 47092 posledním úsekem před hranicemi s Polskem a slouží jako obchvat Bohumína. Jejím hlavním cílem je napojení dálniční sítě na Polsko a odvedení tranzitní dopravy z centra Bohumína.