<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice

<< Zpět na Audit BPK

Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice

Audit bezpečnosti pozemních komunikací

Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava

Termín zpracování:
02/2013

Stupeň dokumentace:
dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Popis díla:
Předmětem stavby je novostavba silnice I/11 v úseku Oldřichovice – Bystřice s vazbou na připravované stavby na začátku a konci úseku. Začátek úseku navazuje na předcházející přímo související stavbu "Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice" v km 10,260. Konec úseku se napojuje na navazující stavbu "Silnice I/11 Hrádek – průtah" v km 16,500.