<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
R48 Frýdek-Místek, obchvat<br>R56 Frýdek-Místek, připojení na R48

<< Zpět na Audit BPK

R48 Frýdek-Místek, obchvat
R56 Frýdek-Místek, připojení na R48

Audit bezpečnosti pozemních komunikací

Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava

Termín zpracování:
02/2013

Stupeň dokumentace:
dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Popis díla:
Předmětem stavby "R48 Frýdek-Místek, obchvat" je jižní silniční obchvat Frýdku-Místku, který je součástí souboru staveb silnice I/48. Tento soubor staveb řeší kapacitní čtyřproudou směrově rozdělenou komunikaci R48 od Bělotína přes Hranice, Frýdek-Místek do Českého Těšína.
Silniční obchvat je novostavba silnice navržená v kategorii R 25,5/120(100) v délce 8,566 km, která navazuje na předchozí úsek "R48 Rychaltice – Frýdek-Místek" a napojuje se na provozovanou stavbu "Silnice I/48 Frýdek-Místek – Dobrá, obchvat".

Předmětem stavby "R56 Frýdek-Místek, připojení na R48" je nové řešení propojení stávající silnice R56 s připravovaným obchvatem města Frýdku-Místku (budoucí R48).
Tento přivaděč rychlostní komunikace je novostavba silnice navržená v kategorii R 25,5/120, v délce 2,3 km, která propojuje stávající rychlostní komunikaci R56 (úsek Frýdek-Místek – Ostrava ) se stavbou "R48 Frýdek-Místek, obchvat".