VŠESTRANNÝ SPECIALISTA
NA SILNIČNÍ STAVBY

Jsme projekční společnost specializující se na komplexní podporu při přípravě a výstavbě silničních staveb. V rámci přípravy staveb zajišťujeme zpracování projektových dokumentací všech stupňů včetně zpracování hlukových a rozptylových studií.

Během výstavby zajišťujeme výkon technického dozoru investora na dopravních stavbách a činnost koordinátora BOZP. Rovněž vykonáváme činnost auditora bezpečnosti pozemních komunikací a provádíme diagnostiku vozovek.

NAŠE SLUŽBY
KVALITNÍ PRÁCE
& ZKUŠENÝ TÝM

Naši silnou stránkou je komplexnost poskytovaných služeb, u výstavby silnic jsme od počátku až po jeho uvedení do provozu. Stavbu vyprojektujeme, posoudíme vliv na životní prostředí, zajistíme kontrolu kvality výstavby dopravní stavby a bezpečnost práce při výstavbě.

V oboru působíme od roku 1998 a máme více než 20-ti letou zkušenost. Náš tým je složen ze zkušených autorizovaných inženýrů, kteří zpracovávali projektovou dokumentaci dopravních staveb od studií až po realizační dokumentaci a to jak městských, tak i velkých dálničních staveb.

NAŠE PROJEKTY